HOME

Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Kiitos!

Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDUn DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hanke päättyy 31.08.2023.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana tukemassa hankkeen onnistumista ja edistämässä alueen nuorten työttömien työnhakijoiden ja opiskelijoiden työllistymistä, sekä ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä.

Iloista syksyä toivottaen!

DUDE-hankkeen henkilöstö.

European social fund. Leverage from the EU 2014-2020.

Thank you!

The DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -project in Centria University of Applied Sciences and KPEDU ends on 31.08.2023.

We wish to thank everyone who has been involved in supporting the success of the project and promoting the employment of young unemployed job seekers and students in the region, as well as preventing the exclusion of young people.

Wishing you a happy autumn!

DUDE-project staff.

Haluatko mukaan DUDE-toimintaan?

Yhteistyössä

Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.