Ajanseurantajärjestelmä ja RFID-lukija Raspberry Pi:n sisälle.

Pauli Tiittanen ja Toni Lipponen loivat DUDE-hankkeelle ajanseurantajärjestelmän ja rakensivat RFID-lukijan Raspberry Pi:n sisälle.

‌RFID-lukija.

Raspberry Pi:ssa käytettiin Arch Linux ARM-käyttöjärjestelmää. Raspberry Pi:n sisälle on asennettu RC522-lukija. RFID-korttia tai -tunnistetta leimaamalla Raspberry Pi:n päällä, osallistuja kirjautuu järjestelmään sisälle ja ulos. Lukijan päälle kolmas osallistuja, Juha Tuikka, suunnitteli hankkeen oman RFID-logon.

‌Järjestelmä

Pauli vastasi Frontend-ohjelmoinnista, Toni Backend:stä.

Frontend : JavaScript ja HTML

Backend: C++

‌Pääkäyttäjällä on oikeus lisätä järjestelmään kortteja ja käyttäjiä. Järjestelmän kautta pääkäyttäjä näkee, milloin kyseisen tunnistimen tai kortin haltija on tullut paikalle ja milloin kirjautunut ulos.