DUDE-hankkeen pilottitestiryhmä kokeili Fiilisluotsia arjessaan.

Fiilisluotsin käyttöliittymä ja kuvakkeita. Levollinen, itsevarma, tyytyväinen, energinen, innostunut, iloinen.

DUDE hankkeen aikana on testattu erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan seurata oman arjen kuormittavuutta ja tukea elämänhallintaa. Yksi tällainen ratkaisu on Fiilisluotsi, jonka avulla henkilöt voivat kirjata ylös omia tunnetilojaan ja ajatuksiaan.

DUDE-hankkeessa muodostettiin yhteistyössä Fiilisluotsin kanssa testauksen pilottiryhmä, jonka jäsenet testaavat sovellusta arjessaan ja kertovat kokemuksistaan ja havainnoistaan sovelluksen käyttämisessä. Tämä antaa myös hankkeen ohjaajille mahdollisuuden tutustua uusiin ohjaustyötä tukeviin ratkaisuihin.

Testaajat pitivät siitä, että Fiilisluotsiin voi kirjoittaa itse päiväkirjamerkintöjä ja kokivat, että fiilisluotsi voi auttaa ymmärtämään omia tunnetiloja paremmin. Yrityksen edustaja Maria Ruuskanen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön DUDE-hankkeen kanssa, testauksen aikana kerättyjä kokemuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Fiilisluotsin kehitystyössä.