DUDE-lehti. DUDE-magazine.

DUDE-osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat DUDE-hankkeesta verkkolehden. Lehti on saatavilla sekä suomen, että englannin kielellä.

Lehti sisältää:

  • Lyhyen esittelyn hankkeesta.
  • Kertomuksia DUDE-osallistujien hankkeessa toteuttamista tehtäväaihioista.
  • Yhden osallistujan ja  ohjaajan haastattelun.
 

The DUDE participants designed and implemented an online magazine on the DUDE project. The magazine is available in both Finnish and English.

The magazine contains:

  • A brief presentation of the project.
  • Reports on the tasks carried out by the DUDE participants in the project.
  • An interview with one of the participants and the instructor.