DUDE loppuraportti 2020

Ensimmäisen DUDE-hankkeen loppuraportissa kerrotaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista.