Ensimmäisen DUDE-hankkeen loppuraportissa kerrotaan hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Loppuraportti_finalDownload