DUDEt saavat tilaisuuden kokeilla terveys ja hyvinvointiteknologiaa osana arkeaan.

A dog in glasses sleeps near a laptop. Overstrain at work concept.

Me kaikki koemme arjessamme erilaista kuormitusta, kun yritämme tasapainoilla työn, opiskelun ja henkilökohtaisen elämämme asettamien haasteiden kanssa. Toisinaan kyse voi olla hyvinkin pienistä asioista, kuten riittävästä palautumisesta ja unen määrästä, joiden korjaamisella voi olla suuri vaikutus henkilön omaan hyvinvointiin. Kuinka sitten voimme tietää, saammeko riittävästi lepoa ja kuinka stressaantuneita oikeastaan olemmekaan? Tämän arvioiminen voi olla vaikeaa, sillä emme välttämättä itse tunnista kuormitustamme ajoissa. Yhtenä apuvälineenä sen havaitsemiseksi voimme käyttää hyvinvointi- ja terveysteknologiaa, kuten älysormuksia. Digitaalisen hyvinvointi- ja terveysteknologian avulla voidaan seurata muun muassa henkilön sydämen sykettä ja unen laatua. Seurannan avulla voidaan saada tietoa siitä, kuinka hyvin henkilö palautuu esimerkiksi työn tai opiskelun aiheuttamasta stressistä.


DUDE -hanke aikoo hankkia 2–4 kappaletta Oura sormuksia, joiden avulla käyttäjä voi seurata kuormittumisen ja stressin määrää, sekä unen laatua. DUDE osallistujat voivat halutessaan kokeilla sormuksia omassa arjessaan. Kokeilun tarkoituksena on antaa osallistujille itselleen tärkeää tietoa heidän työkyvystään ja jaksamisestaan, sekä auttaa heitä havainnoimaan näitä asioita paremmin ja kiinnittämään huomiota riittävään palautumiseen. Tämä auttaa myös DUDE valmentajia ottamaan paremmin huomioon osallistujien yksilölliset tarpeet ja haasteet, sekä tukemaan osallistujia heidän arjessaan.

Sormusten hankinta tullaan toteuttamaan syyslukukauden aikana ja innokkaat DUDEt odottavat jo sormusten saapumista. Kerromme havainnoistamme ja käyttäjien kokemuksista lisää kokeilun jälkeen.