Hankevideon tekstitys

Sanapelin kirjaimia, jotka muodostavat sanan subtitles.

DUDE-osallistuja tekstitti StartIt-hankkeelle videon, jossa hankkeeseen osallistuneet opiskelijat kertoivat Berliinissä järjestetyn tapahtuman tuloksista.

Covid-19 on vaikuttanut vahvasti negatiivisella tavalla EU:n alueella ihmisten arkeen, etenkin nuorten osalta haasteet ovat olleet suuria. Opetuksen siirtyminen verkkoon korkeakoulutuksessa on mahdollistanut pääasiallisesti opintojen jatkumisen. StartIt-hanke tarjoaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kohtaamaan kasvokkain toisia opiskelijoita eri maista.

Hankkeen partnerit:
Technik und Wirtschaft Berlin University of Applied Sciences – HTW Berlin
Instituto Superior Politécnico Gaya, PT
Uniwersytet Lodzki ,PL
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, BE
Dundalk Institute of Technology, IE
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, FI

Lisätietoa StartIt-hankkeesta ja tekstitetty video löytyvät hankesivuilta.