DUDE Show Your Digi!

DUDE-hankkeessa ohjataan nuoria kohti työelämää. Osallistujat toteuttavat yritysten antamia digitalisaatioon liittyviä tehtäväpaketteja asiantuntijoiden avustuksella. Tehtävien kautta nuoret saavat työelämän vaatimia, nykyaikaisia taitoja ja kokemusta. DUDEn kautta on helppo jatkaa kohti työelämää tai uutta koulutusta.

DUDE = nuori, opiskelija, työtön tai alan vaihtaja digi-taidoilla varustettuna

DUDE-osallistuja Long Vu Hain esittely

DUDE-osallistuja Long Vu Hai kertoi omista kokemuksistaan projektissa. Hänen osallistumisensa osoittautui todella hyödylliseksi ja on johtanut harjoittelupaikkaan Helsingissä.

DUDE-ohjaajat hakivat uusia ideoita Skotlannista

DUDE-hankkeen benchmarking-matkan kohteeksi valikoitui Centria AMK:n pitkäaikainen partnerioppilaitos University of Highlands and Islands/Inverness College (UHI). Matkalla olivat mukana Centriasta Leena, Hanna ja Jyri sekä KPEDU:sta Natascha.
UHI:ssa tutustuttiin oppilaitoksen toimintaan ja toimintatapoihin. Leena Toivanen kertoo tutustumisesta:

“UHI:n kampusalue oli varsin laaja, eri yksiköt sijaitsivat eri kampusalueilla ympäri Skotlannin pohjoisosia. Tutustuimme sosiaali- ja terveysalan yksikköön. Koulutuksen kehittämistiimi kertoi FutureMe-toiminnasta, jossa digitaalisella alustalla tuetaan opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä ja kehittymistä. He kertoivat mittavista parannuksista lukuina, kuinka he olivat saaneet opiskelijoiden opintoja etenemään, opiskelijoita innostumaan opinnoistaan ja kehitettyä työllistymistä online JobShop -toiminnan kautta. Kaikki toiminta perustui henkilökohtaiseen palveluun, räätälöintiin, coachaamiseen, kannustamiseen, auttamiseen, tukemiseen koko Skotlannin alueella. Opetus, mentorointi ja kaikki palvelut toteutettiin opiskelijan ehdoilla.
FutureMe-toiminta oli erittäin hyvä ja tätä voisi pohtia enemmänkin, miten hyödyntää vastaavanlaista sovellusta DUDEssa. Aiheesta käytiin paljon keskustelua digitaalisia palveluja kehitetään jatkuvasti. Näiden virtaviivaistaminen tekee opiskelijan ohjaamisesta sujuvampaa niin ohjaajan kuin opiskelijan näkökulmasta.”

Myös DUDE-hanke sai esittelyvuoronsa vierailulla ja sen toimenpiteistä ja tuloksista kerrottiin vierailun isännille.Esittelyn jälkeen keskusteltiin erityisesti siitä, miten DUDE-hankkeessa kohderyhmänä on opiskelijoita eri koulutusasteilta mutta myös työttömiä henkilöitä. Kaikki DUDEen osallistuvat työskentelevät yhdessä, mikä koetaan vahvuudeksi. UHI:ssa tukitoimenpiteet on suunnattu yksittäisille ryhmille. UHI oli hyvin kiinnostunut, miten hankkeessa tuetaan juurikin näitä eri ryhmiä. Myös eritaustaisten osallistujien tavoittaminen herätti keskustelua. Hankkeen markkinointi saikin positiivista palautetta, ja keskusteluissa nousi esille kohderyhmäkohtaisen viestinnän tärkeys. Kokonaisuutena matka oli erittäin opettavainen ja antoi uusia ideoita molemmin puolin. Työurien haasteet ovat yhteisiä meillä ja maailmalla.

DUDE lanseerasi peli-illat Kokkolassa

 
Syyskuussa aloitettiin kaikille avoimet lautapeli-illat, jotka järjestetään joka viikko Centria-ammattikorkeakoulun aulan kahvilassa. Peli-iltoihin tervetulleita ovat kaikki pelaamisesta innostuneet yli 15-vuotiaat. Pelaamaan voi tulla porukalla tai yksin. DUDE tuo mukanaan pelejä, mutta osallistujat voivat tuoda myös omia pelejään yhdessä pelattavaksi. Syksyn peli-illat jatkuvat joulukuun toiselle viikolle saakka. Voit vapaasti jakaa tietoa DUDEn peli-illoista, jotta mukaan pääsevät kaikki halukkaat!

Irina kertoo DUDE-harjoittelustaan

Opiskelen Centriassa taloushallintoa liiketalouden koulutusohjelmassa ja hankin tietoa DUDE-hankkeesta Centrian nettisivuilta. Kuulin, että muut DUDEssa olevat toimivat lähinnä IT-alalla, ja mietin, sopisikohan se laisinkaan liiketaloutta opiskelevalle. Leena suositteli kuitenkin paikkaa lämpimästi, ja niin päädyin DUDEen syyskuussa tarkoituksena viimeistellä opintoni ja saada kokemusta IT-tarpeista yritysmaailmassa.

DUDEen tuleminen oli helppoa ja mieluisaa. Huomasin heti, että ilmapiiri on välitön ja jokaista kohdellaan yksilönä: ohjaajat ovat ihan huippuja! Sain välittömästi kuvan matalan kynnyksen paikasta, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Päivät DUDEssa ovat kevyehköjä, mutta täynnä sisältöä.

DUDEssa jokaiselle katsotaan sopiva tehtävä, jota lähteä työstämään. Itse aloitin nettisivujen graafisella suunnittelulla – mieluisa, mutta aluksi haastavalta tuntuva tehtävä. Apua on ollut koko ajan saatavilla, ja avun kysymisen kynnys on matala. Tein työtäni WordPressillä, josta meillä olikin työpaja, joita DUDE:ssa järjestetään noin kerran viikossa eri aihealueisiin liittyen.

Taloushallinnon alalla on käynnissä siirtyminen perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen taloushallintoon, joten vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan käytölle kasvavat alalla jatkuvasti. Olen kokenutkin hyödylliseksi saada kosketusta digialaan hieman eri näkökulmasta. Erityisen hyödylliseksi DUDEssa olen kokenut työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät osa-alueet. Olemme esimerkiksi tehneet visuaaliset CV:t ja miettineet porukalla vahvuuksiamme. Nykyajan työelämässä ehdoton vahvuus on oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja verkostoituminen – näitä asioita olemme lähestyneet työelämälähtöisillä tehtävillä sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, mikä on ollut antoisaa ja tuonut vaihtelua päiviin.

Mielestäni DUDE antaa valmiuksia työelämään siirtymiselle ja vahvistusta omalle osaamiselle, sekä uskoa oman paikkansa löytämiselle. Suosittelen DUDEa lämpimästi!

Yrityskysely rekrytoinnin näkökulmista

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteutti DUDE-hankkeen yhteydessä yrityskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa alueen ICT-alan merkittävimpien työnantajien näkemyksiä siitä, mikä heille on tärkeää rekrytointivaiheessa ja minkälaista yleistä osaamista yritykset rekrytoitavilta työntekijöiltä odottavat. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä alueen koulutuksia vastaamaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Kysely antaa myös informaatiota DUDE-hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden tueksi. 

Alustavien tulosten mukaan rekrytointitilanteessa erityisen tärkeää on osaaminen ja etenkin sen esille tuonti. Tutkinnon rooli ei korostunut etenkään kaikissa työtehtävissä. Oman osaamisen osoittaminen koettiin haastavaksi varsinkin, kun täytyy osoittaa ohjelmointiosaamista. Rekrytointitilanteissa korostuikin portfolion tärkeys. Tärkeitä rekrytoinnin kannalta olivat myös hakijan asenne ja yli vuoden mittainen työkokemus. Yleisistä osaamisalueista yritykset näyttävät arvostavan etenkin tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

DUDEsta suoraan töihin!

DUDE-osallistujat ovat työllistyneet mm. logistiikan IT-yritykseen, ohjaustehtäviin ja julkisiin organisaatioihin. Monien ura on saanut potkua jatko-opiskeluista, johon ovet ovat avautuneet DUDEn myötä.

Suuret onnittelut kaikille tulevaisuuden ammattilaisille!