DUDE Work Together! - Työyhteisön monimuotoisuusopas

Erilaisia henkilöitä värikkäissä laatikoissa.

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa yrityksiä miettimään, miten inklusiivisuus ja monimuotoisuus toteutuvat heidän työyhteisössään ja minkälaisilla toimilla niitä voidaan edistää. Nostamme esiin monimuotoisuuden yrityksille tuomia hyötyjä. Käsittelemme mahdollisia haasteita ja niiden ratkaisemista, sekä avaamme aiheeseen liittyviä käsitteitä.

Oppaan tavoitteena on edesauttaa monimuotoisen ja inklusiivisen työyhteisön rakentamista ja parantaa erilaisten ryhmien mahdollisuuksia työllistyä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että yritykset tunnistavat moninaisuuden positiivisen vaikutuksen yrityksen liiketoimintaan ja ottavat käyttöön moninaisuutta tukevia toimintatapoja.