DUDE- WORK TOGETHER!
Monimuotoisuus työyhteisön osaamisen veturina

Monimuotoisuus oppaan kansikuva.

Mitä tarkoitetaan monimuotoisella ja inklusiivisella työyhteisöllä? Miksi monimuotoinen ja yhdenvertainen työelämä on tavoittelemisen arvoinen? Minkälaisia haasteita monimuotoisuus asettaa työyhteisölle ja minkälaisia etuja se voi tuoda? Kuinka varmistetaan, että monimuotoisuus ja inklusiivisuus toteutuvat työyhteisössä?

Tutustu aiheeseen aihetta käsittelevässä julkaisussa, joka on ladattavissa theseus portaalissa.