Logon suunnittelu LEARN-hankkeelle.

learn-hanke logo

Osallistuja Miro Haapaniemi suunnitteli Centria-ammattikorkeakoulun LEARN-hankkeelle logon, jota tullaan käyttämään hankkeen materiaaleissa.

Korkeakouluun valmentavat opinnot on suunnattu ensisijaisesti tilapäistä suojelua saaville, mutta myös muilla statuksilla Suomessa oleville kansainvälisille henkilöille. Opinnot koostuvat opiskelutaitojen, matematiikan, englannin, suomen ja kauppa- tai tietotekniikan opinnoista (30 op).

Lisätietoa LEARN-hankkeesta: An international pre-university studying programme: Business or Information Technology – Centria