DUDE- WORK TOGETHER! Monimuotoisuus työyhteisön osaamisen veturina

Monimuotoisuus oppaan kansikuva.

DUDE hankkeessa tehdyn haastattelu- ja kyselytutkimuksen perusteella on luotu monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisöissä käsittelevä julkaisu.

Julkaisun tarkoituksena on antaa tietoa siitä, mitä tarkoitetaan monimuotoisella ja inklusiivisella työyhteisöllä ja miksi monimuotoinen ja yhdenvertainen työelämä on tavoittelemisen arvoinen? Julkaisussa pohditaan myös minkälaisia haasteita monimuotoisuus asettaa työyhteisölle ja minkälaisia etuja yritykset kokevat sen tuoneen, sekä kuinka monimuotoisuutta ja inkluusiota toteutetaan käytännössä.

Julkaisu on ladattavissa theseus portaalissa.

Julkaisusta on saatavilla myös tiivistetty työyhteisön monimuotoisuusopas.