WWW-sivujen skaalautuminen

Verkkosivujen käyttöliittymä

Selvitettiin nettisivujen skaalautumista mobiililaitteiden tarpeisiin.

Ville Karhula