Osuuskunta Keskikaista – varastolistan testaaminen

Projektissa DUDE hankkeeseen osallistunut KPEDUn opiskelija testasi Osuuskunta Keskikaistan varastolistan toimintaa osana työssä oppimistaan. Hän dokumentoi osaamisensa laatimalla testauksesta raportin DUDE työpajassa. Raportti toimi pohjana testaamiselle, siinä määriteltiin tehtävät testaustoimenpiteet, testattavat toiminnot ja hyväksytyt tulokset. Raportti oli osa opiskelijan tutkinnon näyttöä, jolla hän osoitti osaamistaan.

Testauksen tavoitteena oli testata varastolistan yleistä toimivuutta ja käytettävyyttä. Varastolista tallentaa tietoja SQL-tietokantaan ja sen tekemisessä on käytetty PHP-ohjelmointia, CSS-tyylejä ja HTML-kieltä. Varastolistassa tuotteiden määrää voi nostaa tai laskea. Testauksella haluttiin varmistaa, että varastolista toimi vaatimusmäärittelyssä kuvatulla tavalla, lisäksi haluttiin löytää ja korjata mahdollisia virheitä varastolistan toiminnassa. Lisäksi testattiin käyttöliittymän toimintaa, selkeyttä ja käytettävyyttä.

Veeti Hagström