Sähkölukot selvitystyö

Sähkölukko ja avainkortti
Selvitettiin erilaisten sähkölukkojen ominaisuuksia ja hintoja.

Ville Karhula