Taitoja työelämään DUDE-hankkeesta

DUDE-hankkeessa järjestetään osallistujille useita erilaisia työpajoja paitsi heidän alakohtaisen osaamisen, myös itsetuntemuksen, työnhaku- ja työelämätaitojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Alakohtaisen osaamisen työpajoja tehdään pitkälti osallistujien kiinnostuksen ja paikallisten yritysten kertomien tarpeiden mukaan. Lähiaikoina on esimerkiksi käyty läpi API-rajapintojen tekoa ja käyttöä, AGILE/SCRUM-käytänteitä sekä sulautettuja järjestelmiä. Hanke käy myös säännöllisen epäsäännöllisesti Centrian Ylivieskan toimipisteessä Game Labissa tutustumassa pelien tekoon, sekä hankkeessa käy myös muita kertomassa eri asioista.

DUDE tarjoaa valmennusta monenlaisista työnhakutaidoista, kuten CV- ja portfoliotyöpajat, mutta myös omien vahvuuksien tunnistamisesta, niiden sanoittamisesta sekä esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä työnhaussa. Osallistujille järjestetään myös työnhakutilanteiden harjoitusta ja tuetaan heitä muutenkin tarvittaessa.

Myös muita työhön liittyviä asioita käydään läpi. Yrittäjyys on koko ajan ajankohtaisempi aihe, mutta myös vanhoja kunnon ryhmätyötaitoja, työn aikatauluttamista ja suunnittelua harjoitellaan aika ajoin.