Turvallisen tilan säännöt: Kunnioitetaan muita. Sallitaan erilaisuutta. Ollaan avoimia. Huomioidaan toiset. Käytetään selkeää kieltä. Jokaisella on vastuu. Kaikkia tarvitaan. Kannustetaan. Opitaan virheistä. Kiusaamista ei hyväksytä. Annetaan apua. Arvostetaan tunteita. Löydetään vahvuuksia. Ymmärretään muita. Puututaan epäasialliseen käytökseen.